สัตว์ปีกกลายพันธุ์


มีแขนเหมือนคน เห็นแล้วงงไปเลยสัตว์ปีกกลายพันธุ์: ดีไฮ