เธอช่างน่ารักจิ้มลิ้มได้อีกเธอช่างน่ารักจิ้มลิ้มได้อีก: ดีไฮ