นกฮูก ตาโต๊โต


หากเป็นสัตว์เลี้ยง มันคงน่ารักไม่ใช่เล่น


นกฮูก ตาโต๊โต : ดีไฮ